Potrat je pre každú ženu veľmi nepekným zážitkom, na ktorý chce čo najskôr zabudnúť. Samozrejme, existujú rôzne druhy potratov. Môže ísť o potrat, ktorý si vyberie sama žena. Môže ísť o potrat bolestivý a nedobrovoľný a môže ísť dokonca aj o potrat zamlknutý, teda taký, ktorý na sebe často žena ani nespozoruje a odhalí to až gynekológ.

Všeobecne sa za potrat považuje akékoľvek ukončenie tehotenstva pred 20. týždňom tehotenstva, hoci sa väčšina potratov udeje počas prvých 12 týždňov tehotenstva. A je to veľmi vážna a dôležitá téma, o ktorej by mala vedieť každá tehotná žena, rovnako ako všetky ženy, ktoré tehotenstvo plánujú.

V tomto článku sa budeme venovať špecificky zamlknutému potratu, teda takému potratu, o ktorom často ani neviete.

Čo je zamlknutý potrat?

Zamlknutý potrat možno nazvať aj tichý potrat, pretože ho zvyčajne nesprevádzajú žiadne špeciálne príznaky. Deje sa vtedy, keď sa tehotenstvo nevyvíja tak, ako by sa vyvíjať malo – napríklad keď embryo v určitej fáze tehotenstva úplne prestane rásť. Zamlknutý potrat je zvyčajne odhalený až pri návšteve gynekológa, ktorý zistí, že plod nevykazuje žiadne známky života. Pochopiteľne, pre každú ženu je takáto správa obrovským šokom, keďže je málokedy očakávaná.

Čo spôsobuje zamlknutý potrat?

Vo väčšine prípadov spôsobuje zamlknutý potrať jednoducho fakt, že sa zastavil vývin embrya. Dôvodom môže byť nejaký vážnejší defekt, nesprávny počet chromozómov, prípadne jeho vlastnosti, ktoré vykazujú nezlúčiteľnosť so životom. Akýkoľvek je dôvod, embryo sa prestane vyvíjať a tlkot srdca utíchne.

Zamlknutý potrat môže nastať aj v neskorších fázach tehotenstva, v takých prípadoch je najčastejšie spôsobený infekčnými ochoreniami ako rubeola či parvovírus. Ak sa niečo takéto stane, zvyčajne nasleduje celý rad najrôznejších testov na vás a vašom plode, vďaka čomu sa zistí príčina a nájde sa riešenie preto, aby sa to pri vašom ďalšom tehotenstve nestalo.

Aké sú príznaky zamlknutého potratu?

Bohužiaľ, ako som už spomenul, väčšina žien si absolútne neuvedomí, že embryo v nich zomrelo, až kým nenavštívia doktora a nezbadajú na ultrazvuku jasný dôkaz. V niektorých prípadoch sa môžu objaviť hnedé škvrny, no tie sa môžu objaviť z viacerých dôvodov a málokedy sa teda spájajú s potratom. Ďalším nejasným príznakom býva u niektorých žien fakt, že sa ostatné príznaky tehotenstva úplne zastavia.

Telo po potrate môže embryo vylúčiť prirodzene okamžite, no nie je to pravidlom. Niekedy v sebe telo mŕtvy plod drží, v takých prípadoch je potrebná asistencia doktora a máte prakticky tri možnosti:

Nechať potrat udiať sa prirodzene

Jednoznačne určiť zamlknutý potrat môže doktor až po tom, čo mu to potvrdia dva ultrazvuky. Po diagnostikovaní má žena právo rozhodnúť sa nechať potrat udiať sa prirodzene. Zvyčajne však ženy volia jednej z ďalších dvoch spôsobov ukončenia tehotenstva a to najmä preto, aby sa mohli pokúsiť o ďalšie tehotenstvo. Navyše je táto možnosť možná len v prvých týždňoch tehotenstva.

Lieky

Druhým spôsobom, ako ukončiť tehotenstvo s mŕtvym plodom vo vás sú lieky, ktoré vyvolajú kontrakcie. Tieto kontrakcie z vás doslova vytlačia všetko, čo vo vás zostalo. Tieto lieky nie sú nebezpečné, no kontrakcie sú bolestivé a zvyčajne ich sprevádza veľmi silná menštruácia. Tieto lieky je však možné párovať s liekmi proti bolesti. Neradno podceňovať ani emočnú bolesť, preto sa nebojte požiadať o pomoc terapeuta, ak máte pocit, že to potrebujete. A to aj v prípadoch, kedy bolo vaše tehotenstvo prerušené veľmi skoro. Nie je to hanba, práve naopak.

Dilatácia a kyretáž

Tento spôsob sa využíva v prípadoch, kedy je tehotenstvo v pokročilejšej fáze, približne po 8 či 9. týždni. Táto procedúra, ktorá je prakticky totožná s klasickým dobrovoľným potratom, sa robí pod anestetikami a je dôležitá preto, aby boli z tela odstránené všetky nadbytočné látky, ktoré by mohli spôsobiť infekciu. Takáto infekcia by totiž mohla okrem bolesti, krvácania a nevoľnosti spôsobiť v horších prípadoch aj úplnú neplodnosť.

Ženy, ktoré si prešli zamlknutým potratom a nijakým spôsobom zo seba neodstránia nadbytky, môžu byť neskôr hospitalizované s naozaj vážnymi, až život-ohrozujúcimi problémami.

Ako som už povedal, táto procedúra je totožná s tým, ako prebieha dobrovoľný potrat. Treba však povedať, že nejde o dobrovoľný potrat, ale o odstránenie už mŕtveho plodu. Z tohto dôvodu sú túto procedúru ochotné vykonať aj nemocnice, ktoré potraty na požiadanie nevykonávajú a sú zásadne proti nim.

Ako sa vyrovnať so stratou dieťata

Vyrovnať sa so stratou nenarodeného dieťaťa môže byť veľmi náročné, bez ohľadu na to, v ktorej fáze tehotenstva sa to stalo. Je úplne bežné, že trápenie po potrate môže prerásť do depresií.

Je teda dôležité vedieť si priznať, kedy potrebujete pomoc. Zamlknutý potrat znamenal pravdepodobne stratu niečoho, po čom ste veľmi túžila. A trápiť sa stratou niečoho takého je úplne normálne. No ak by vás mali depresívne stavy prenasledovať po zbytok života, prípadne máte samovražedné pohnútky, je čas navštíviť terapeuta. Ten sa s vami otvorene porozpráva a ak by usúdil, že vám nedokáže cez dialóg pomôcť, môže vám odporučiť aj príslušné lieky.

Rozumiem. Bolí to. Ale čo tak skúsiť to znova? Možno sa bojíte. A je to pochopiteľné. No väčšina žien, ktorá si prešla zamlknutým potratom, má nasledujúce tehotenstvo úspešné. Po potrate ste si určite prešla rôznymi testami, kde váš doktor skontroloval, či je s vami všetko v poriadku. Ak by nejaký problém existoval, bol by riešený. To, že ste teda raz nedobrovoľne potratila, teda nie je žiadnou prekážkou pre to, aby ste sa o svoje vysnívané dieťatko nemohla pokúsiť ešte raz.