Ako vyvolať pôrod?

ako vyvolat porod

V dnešnej dobe lekári veľmi dbajú na to, aby matka dieťa donosila, to znamená aby jej tehotenstvo dosiahlo 39. týždeň. Dieťa sa v takomto prípade narodí plne vyvinuté.

Sú ale situácie, v ktorých príroda potrebuje trochu nakopnúť, alebo v ktorých je rizikové s tehotenstvom pokračovať. Jedná sa napríklad o prípady, kedy by bola tehotná žena i plod v ohrození, pokiaľ by pôrod nebol umelo vyvolaný lekárom a pokiaľ by tehotenstvo pokračovalo.

Taktiež ide o prípady, kedy žena prenáša: teda dosiahla 42. týždeň tehotenstva a ešte neprejavuje známky prichádzajúceho pôrodu.

Prečo je niekedy vhodné umelé vyvolanie pôrodu

Ako už sme písali v úvode, existujú situácie, v ktorých je lepším riešením pôrod umelo vyvolať ako čakať na jeho prirodzený príchod. Tieto situácie si teraz objasníme.

Prenášanie

V prvom rade je to spomínané prenášanie. Pokiaľ ste už ukončili 42. týždeň tehotenstva a stále nerodíte, už to nie je celkom v poriadku a lekári sa zrejme rozhodnú dieťatko zavolať na svet. Taktiež sa tento zákrok vzťahuje na prípady, kedy sú s pokračujúcim tehotenstvom spojené nejaké zdravotné komplikácie. Napríklad pokiaľ má matka cukrovku alebo lekári odhalia, že je problém s placentou či plodovou vodou (môže byť infekčná či jej už môže byť primálo).

Odtok plodovej vody

Ďalším z možných dôvodov na predčasne vyvolaný pôrod je odtekanie plodovej vody. Keď žene odteká plodová voda, väčšinou je to sprevádzané kontrakciami a nasleduje pôrod. Niekedy sa ale stane, že odtečie plodová voda a pôrod stále neprichádza. Ak sa neudeje do 24 hodín od odtečenia, lekár zrejme vyvolá pôrod. Taktiež, pokiaľ viaceré testy preukážu, že vaše dieťatko už je plne vyvinuté a teší sa na svet, aj to môže v niektorých situáciách dať lekárom dôvod na vyvolanie pôrodu.

Vaše bydlisko

Posledným, ale taktiež nezanedbateľným dôvodom môže byť vaše bydlisko. Pokiaľ totiž bývate od nemocnice príliš ďaleko a existuje obava, že v prípade blížiaceho sa pôrodu by ste sa nestihli presunúť z domu do nemocnice včas, lekári naplánujú vyvolanie pôrodu. Je to lepšie ako riskovať pôrod povedzme v zápche na ceste do nemocnice. Tento scenár je ešte pravdepodobnejší, pokiaľ už ste minimálne raz rodila a váš pôrod bol pomerne krátky. Každopádne ale platí, že lekár by nemal naplánovať umelo vyvolaný pôrod pred ukončením 39. týždňa tehotenstva.

Kedy sa lekári radšej rozhodnú pre cisársky rez

Sú prípady, v ktorých nie je tak rozumné umelo vyvolávať pôrod. Namiesto nich by mali lekári vykonať cisársky rez. Všeobecne hovoríme o týchto situáciách:

  • Keď je potrebné, aby bolo dieťa ihneď privedené na svet: Môžu nastať komplikácie v súvislosti s plodom, ktoré spôsobia, že je v rámci zdravia matky i plodu nutné ihneď dieťa priviesť na svet a rýchlejšie to lekári dosiahnu práve cisárskym rezom.
  • Ďalej je cisársky rez vhodný ak existuje čo i len malá obava, že by sa vaše dieťa malo problémy dostať cez panvu.
  • Cisársky rez sa zvažuje aj v prípade, že sa pupočná šnúra dostane do vagíny ešte pred hlavičkou dieťaťa a môže mu tak uškodiť.

Existuje ešte niekoľko ďalších prípadov, v ktorých lekári zvažujú vykonanie cisárskeho rezu namiesto vyvolania pôrodu.

Tieto zahŕňajú:

  • Pokiaľ sa chystáte na bežný pôrod cez vagínu, ale v minulosti ste už rodila cisárskym rezom
  • Ak je placenta blízko pri krčku alebo ho prekryje
  • Ak máte vaginálny herpes
  • Ak čakáte dvojčatá alebo nebodaj trojčatá
  • Ak sa očakáva, že vaše dieťa sa narodí nožičkami napred namiesto tradičnej polohy, kedy ide prvá von hlavička.

Ako vyvolanie pôrodu prebieha

Poďme si teraz povedať o niekoľkých krokoch, ktoré môžu i nemusia byť súčasťou lekárskeho vyvolania pôrodu. V prvom rade už určite viete, že každý pôrod začína v krčku maternice. Ten sa musí stenčiť a pootvoriť, aby dovolil dieťatku ním prejsť. Tento krok musí byť vykonaný umelo ak lekári pristúpia ku vyvolaniu pôrodu. Väčšinou sa to robí pomocou špeciálneho gélu, ktorý sa aplikuje priamo na krčok, a potom sa niekoľko hodín čaká. Ak ale toto nezaberie, prichádzajú na rad mechanické prostriedky. Lekár môže krčok maternice pootvoriť mechanicky rôznymi nástrojmi, a to môže bolieť.

No a ak sa vtedy ešte nezačnú pôrodné kontrakcie, lekár sa môže rozhodnúť narušiť placentu, aby telo reagovalo vyvolaním pôrodných kontrakcií. Často ale pri takomto postupe logicky môže začať vytekať plodová voda, pokiaľ lekár povrch placenty nie len dosiahne, ale aj mierne naruší. To ale následne urýchli príchod kontrakcií a potom samotného porodenia potomka.