Tehotenský test

Existujú 2 druhy tehotenských testov: Krvný tehotenský test a testy moču. Oba druhy však pracujú na rovnakom princípe zistenia hladiny hormónu ľudský choriogonadotropín (lCG). Spomínaný hormón je produkovaný vašou placentou krátko po tom, ako embryo priľne k výstelke maternice a začne rásť už v prvých dňoch vášho tehotenstva.

Hormonálne zmeny, ktoré prebehnú vo vašom tele, sú veľmi dramatické a vy budete už po krátkom čase schopná pozorovať prvé príznaky tehotenstva.

Testy moču

Tieto testy môžu byť vykonané dvojakým spôsobom: buď doma, alebo nemocnične. Jedna metóda sa vykonáva zachytením vášho moču do pohára a následným vložením testu do takto pripraveného preparátu. Taktiež môže byť test vložený do špeciálnej nádoby, pričom naň nanesieme moč pomocou kvapkadla. Poslednou možnosťou je vložiť test pod tečúci pramienok moču.

Testy sa líšia taktiež v tom, ako dlho musíte čakať na výsledok. Ten zistíte pomocou zmeny farby, objavením čiarky alebo symbolu (napr. + alebo -). Existujú aj digitálne tehotenské testy, ktoré vám na malom displeji jednoducho ukážu slová – „tehotná“ alebo „nie tehotná“.

Bez ohľadu na to, aký test si vyberiete, nájdete v jeho obale priložené inštrukcie. Tieto inštrukcie si vždy dôkladne prečítajte!

Kedy si mám spraviť test moču?

Väčšina odborníkov odporúča vykonať tehotenský test aspoň 1 deň po vymeškaní vašej menštruácie, v čase približne 2 týždne od počatia. Niektoré testy sú ale vyvinuté na to, aby boli schopné zachytiť tehotenstvo už skôr.

Aká je presnosť testov moču?

Domáce tehotenské testy merajúce váš moč sú približne 97 % presné, ak sa vykonajú správne. Tento typ testov je veľmi obľúbený, pretože je ich možné vykonať v pohodlí domova, nie sú drahé (okolo 2-10€), sú diskrétne a ponúknu vám rýchle použitie a výsledok.

Jedinou nevýhodou týchto testov je možnosť, že by boli vykonané nesprávne alebo príliš skoro, čo skresľuje váš výsledok. Ak ste dostali negatívnu odpoveď, ale sledujete u seba niektoré z prvých príznakov tehotenstva (vymeškanie menštruácie, nevoľnosť, napätie v prsiach, únava, atď.), počkajte ešte týždeň a spravte si ďalší test, prípadne kontaktujte vášho lekára, ktorý vykoná test krvi.

Testy krvi

Existujú taktiež dva druhy krvných testov. Kvantitatívny krvný test meria presné množstvo lCG hormónu vo vašej krvi, pričom kvalitatívny lCG krvný test vám dá presnú odpoveď, či ste, alebo nie ste tehotná.

Výhody krvných testov

  • Dokáže zistiť tehotenstvo skôr než testy moču, už 7-12 dní od predpokladaného počatia (ak ale dostaneme negatívny výsledok, test by mal byť opakovaný, a to hlavne v prípade, že sa u vás neobjaví menštruácia v bežnom čase).
  • Dokáže zmerať koncentráciu lCG hormónu vo vašej krvi (táto informácia je veľmi dôležitá pre vášho lekára, ktorý na jej základe dokáže zistiť prípadné problémy počas vášho tehotenstva).

Nevýhody krvných testov

  • Cena: tieto testy sú oveľa drahšie než testy moču (cena záleží od ceny prehliadky a od laboratórnych poplatkov.
  • Zistiť výsledok trvá dlhší čas.
  • Musí byť vykonaný lekárom.

Najčastejšie kladené otázky o tehotenskom teste

Q: Ak mi domáci test ukáže pozitívny výsledok, znamená to, že som tehotná? 

A: Pozitívny výsledok domáceho testu ukazuje prítomnosť lCG hormónu vo vašom systéme. Keď sa vajíčko usadí vo výstelke maternice, začne sa produkovať tento hormón a jeho množstvo sa rapídne zvyšuje. Práve to je signálom vášho tehotenstva.

Q: Ak mi domáci test ukáže negatívny výsledok, znamená to, že nie som tehotná? 

A: Negatívny výsledok nemusí okamžite znamenať, že nie ste tehotná. Je možné, že ste si test spravila príliš rýchlo, alebo že ste ho nevykonala správne. Naviac, tehotenské testy sa líšia vo svojej senzitivite (ako skoro od počatia sú schopné zaznamenať zvýšenú hladinu lCG hormónu). Pri negatívnom výsledku je možné, že ste svojmu telu nedala dostatok času na to, aby vyprodukovalo zaznamenateľné množstvo lCG hormónu.

Ďalším problémom je, ak ste nechala test ležať príliš dlho (prekročiac čas odporúčaný v priložených inštrukciách). V tomto prípade je test neplatný. Najlepším spôsobom je nasledovať inštrukcie na príbalovom letáku a v prípade negatívneho výsledku počkať na vašu ďalšiu menštruáciu. Mnoho tehotenských testov je v krabičke balených po 2, a je dobré, ak si pre istotu spravíte oba.

Q: Kedy najskôr si môžem spraviť tehotenský test? 

A: Odporúča sa počkať až do vymeškania vašej ďalšej menštruácie. Tá je jedným s mnoho príznakov tehotenstva, ktoré môžete následne taktiež pozorovať na vašom tele. Ak je zistenie tehotenstva pre vás urgentnejšie a viete deň možného počatia, potom je najskorší tehotenský test možno vykonať 14 dní od tohto dátumu.

Q: Čo ak si spravím viacero tehotenských testov a tie ukážu rôzne výsledky? 

A: Ak ste pomocou tehotenských testov dostali rozdielne výsledky, odporúča sa, aby ste kontaktovala vášho lekára a podstúpila krvné testy. Tie vám ponúknu oveľa presnejšiu odpoveď.