Preeklampsia

Preeklampsia

Preeklampsia je chorobou, ktorá sa objavuje len a výhradne v tehotenstve. Medzi niektoré príznaky patrí vysoký krvný tlak a bielkoviny nachádzajúce sa v krvi. Preeklampsia sa objavuje zväčša okolo 20 týždňa tehotenstva a je často spôsobená gestitačnou hypertenziou. Síce vysoký krvný tlak nie vždy indikuje možnosť výskytu preeklampsie, môže byť príznakom iného vážneho problému. Preeklampsia sa vyskytuje u 5-8 % tehotenstiev.

Aké sú príznaky preeklampsie?

 • Stredná preeklampsia: Vyznačuje sa vysokým krvným tlakom, zadržiavaním vody a tiež zvyškami bielkovín v moči.
 • Vážna preeklampsia: Pozorujeme pri nej bolesti hlavy, rozostrený zrak, neznášanlivosť na jasné svetlo, únava, nevoľnosť až zvracanie, problémy pri močení (len veľmi malé množstvo moču), bolesti v pravej hornej časti brucha, dýchavičnosť, veľmi ľahká tvorba modrín a iné. Kontaktujte okamžite svojho lekára hlavne v prípade, ak spozorujete rozmazané videnie, či silné migrény, bolesti brucha alebo časté močenie.

Ako zistím, že mám preeklampsiu?

Pri každej prenatálnej prehliadke bude váš gynekológ testovať váš krvný tlak, stav moču a môže tiež vykonať testy krvi, ktoré ukážu, či je preeklampsia práve vaším problémom. Váš lekár môže nariadiť tiež iné testy, ktoré zahŕňajú test obličiek, testy krvnej zrážanlivosti a ultrazvukový scan na skontrolovanie rastu vášho dieťatka. Naviac sa často robí aj tzv. Doppler test, ktorý zistí účinnosť prietoku krvi do placenty.

Čo je to HELLP syndróm?

U niektorých žien s preeklampsiou sa môže vyvinúť stav nazývaný HELLP syndróm.

HELLP zahŕňa:

 • Hemolýza alebo rozpad červených krviniek
 • Zvýšené množstvo enzýmov v pečeni
 • Málo krvných doštičiek (krvinky zodpovedné za zrážanlivosť krvi)

HELLP syndróm stavia vás a vaše dieťatko do zvýšeného rizika vzniku mnohých problémov, ktoré sa ako výsledok prejavia vznikom preeklampsie. Ak sa u vás raz zistí preeklampsia budete pravidelne testovaná, aby sa tak predišlo čo najväčšiemu množstvu zdravotných problémov.

Liečba

Metóda liečby preeklampsie sa líši od toho ako blízko sa nachádzate k predpokladanému dátumu pôrodu. Ak sa nachádzate blízko ku tomuto termínu a vaše dieťatko je dostatočne vyvinuté, váš lekár bude zrejme chcieť, aby pôrod prebehol čo najrýchlejšie.

Ak máte strednú preeklampsiu a vaše dieťatko zatiaľ nie je dostatočne vyvinuté, je pravdepodobné, že vám lekár odporučí nasledovné:

 • Oddychujte a ležte na vašej ľavej strane, tak prenesiete váhu bábätka na opačnú stranu, preč od vašich hlavných tepien.
 • Predpíše vám častejšie prehliadky.
 • Budete konzumovať menšie množstvo soli.
 • Je nutné aby ste pila aspoň 8 pohárov vody za deň
 • Zmení sa váš jedálniček pričom zaradíte viac bielkovín

Ak máte silnú preeklampsiu, lekár sa vás bude snažiť liečiť medikamentmi na krvný tlak až do bodu, kým budete schopná porodiť bezpečne. Naviac je taktiež nutné, tak ako v prípade strednej preeklampsie, oddychovať, zmeniť stravovanie a pridať vhodné doplnky výživy.

Ako môže preeklampsia ovplyvniť matku?

Ak sa preeklampsia nerieši rýchlo a správne, môže viezť k závažným komplikáciám pre matku ako napr. zlyhanie pečene alebo obličiek a budúce kardiovaskulárne ochorenia.

Medzi život ohrozujúce dôsledky preekampsie zaraďujeme:

 • Eclampsia: ide o závažnú formu preeklampsie ktorá vedie k častým kŕčom u matky
 • HELLP Syndróm (hemolýza, zvýšené pečeňové enzýmy a nízke množstvo krvných dostičiek). Toto ochorenie, ktoré zväčša nastáva v neskoršom tehotenstve a ovplyvňuje rozpad červených krviniek, spôsobuje tvorbu zrazenín a tiež vplýva na funkciu pečene u tehotných žien.

Ako môže preeklampsia ovplyvniť dieťa?

Preeklampsia môže zabrániť v tom, aby sa do placenty dostal dostatok krvi. Ak nie je vaša placenta dostatočne prekrvená, dieťatko nedostáva dostatok kyslíka a výživy, čo môže vyústiť do nízkej pôrodnej hmotnosti. Nebojte sa však, väčšina žien je schopných porodiť zdravé dieťatko, ak je preeklampsia zaznamenaná dostatočne skoro a lekár ju lieči bežnými metódami prenatálnej starostlivosti.

Ako môžem preeklampsii predísť?

Bohužiaľ, neexistuje istá cesta, akou by sa dalo preeklampsii predísť. Niektoré faktory prispievajúce k zvýšenému krvnému tlaku môžu byť kontrolovateľné a iné nie. Nasledujte rady vášho lekára, odporúčaný jedálniček a zaraďte vhodný pohyb.

V súčasnosti sa robí veľa výskumov v tejto oblasti, U.S. Preventive Service Task Force napr. odporúča užívanie malého množstva aspirínu po 12 týždňoch tehotenstva. Pozor! Nikdy však neužívajte aspirín bez porady s vaším gynekológom.

Ďalším veľmi dôležitým spôsobom ako predísť preeklampsii je dobrá prenatálna starostlivosť a pravidelné kontroly, na ktorých vám váš lekár zmeria krvný tlak a otestuje váš moč.

Rizikové faktory preeklampsie

Je oveľa bežnejšie, že preeklampsia postihuje ženy, ktoré sú tehotné po prvý krát v živote. Naviac, ak ste už preeklampsiou niekedy trpela je veľmi pravdepodobné že sa u vás prejaví znovu.

Čím je váš stav vážnejší a čím skôr sa choroba prejaví, tým je vyššie riziko. Ak sa u vás preeklamsia objaví už pred 30 týždňom tehotenstva, pravdepodobnosť, že sa vám v budúcnosti vráti je až 40 percent.

Iné rizikové faktory zahŕňajú:

 • Chronickú hypertenziu alebo gestitačnú hypertenziu
 • Slabú zrážanlivosť krvi, diabetes, choroby obličiek alebo autoimúnne ochorenie
 • Niektorý z vašich blízkych príbuzných trpel alebo trpí preeklampsiou (napr. vaša mama, sestra, babka, teta a podobne)
 • Trpíte obezitou (Body Mass Index vyšší ako 30)
 • Ste tehotná s dvojíčkami alebo viac dieťatkami naraz
 • Ste mladšia ako 20 rokov, alebo staršia ako 40

Ak je u vás riziko, že by ste trpela preeklampsiou, váš lekár vám nariadi častejšie prenatálne prehliadky v treťom semestri, čím sa zvýši pravdepodobnosť objavenia akýchkoľvek abnormalít a to ešte v rannom štádiu ochorenia.

Máte už s preeklampsiou nejaké skúsenosti? Máte nejaké konkrétne otázky? Využite našu diskusiu a poraďte sa s nami v komentári pod článkom!