Placenta accreta

Placenta je pre budúce bábätko veľmi dôležitá štruktúra, ktorá sa začína vyvíjať v maternici začiatkom tehotenstva. Zohráva dôležité úlohy, kedy prináša dieťaťu čerstvý kyslík, z jeho krvi odstraňuje odpadové produkty a aby mohlo rásť, poskytuje mu živiny.

Táto štruktúra sa počas tehotenstva pripája k stene maternici a od maternice ju oddeľuje Nitabuchová tkanivová vrstva. Niekedy je však táto vrstva tenká alebo dokonca chýba. Výsledkom je potom stav, kedy sa placenta uloží hlboko do stene maternice. Tento stav sa nazýva placenta creata.

Tento stav sa môže prejavovať v troch formách v závislosti od toho, ako hlboko sa uloží placenta do stene maternice.

  • Placenta accreta
  • Placenta increta
  • Placenta percreta

Placenta accreta

Placenta accreta predstavuje stav, kedy sa placenta pripojí na stenu maternice, ale nie až tak hlboko aby mala vplyv svaly maternice. V tomto prípade tu chýba už spomínaná Nitabuchová tkaninová vrstva. Placenta accreta je najčastejší stav spomedzi predošlých troch.

Placenta increta

Je zriedkavejšia ako placenta accreta. Placenta increta predstavuje stav, kedy sa placenta uchytí hlboko do steny maternice, a to až tak, že sa pripojí k svalom maternice.

Placenta percreta

S výskytom iba 5% sa placenta percreta radí na posledné miesto. Pri tomto stave cestuje placenta ešte hlbšie a uchytí sa na inom orgáne, napríklad močovom mechúry.

Čo je príčinou vzniku tohto stavu?

Presná príčina nie je doteraz známa. Niektorí experti však tvrdia, že príčina vzniku chorobných stavov placenty má súvis s anomáliami v stene maternici, zvyčajne kvôli predošlým operáciám. Záznamy však poukazujú aj na spojitosť so stavom zvaným placenta previa (placenta je umiestnená nižšie v maternici a čiastočne alebo úplne prekrýva krček maternice). Placenta accreta je taktiež častejšia u žien, ktoré majú za sebou cisársky rez.

Predstavuje placenta accreta riziko pre dieťa?

Medzi problémy a komplikácie, ktoré súvisia s placentou accretou, patrí zvýšene krvácanie počas tretieho trimestra a  počas pôrodu. Hlavnou obavou však pre Vás môže byť, že tieto prípady často končia predčasným pôrodom. Odporúčame Vám konzultovať túto situáciu s Vašim lekárom, ktorý Vám navrhne vhodnú liečbu.

Riziká pre Vás samotnú potom predstavuje krvácanie pri pokuse o oddelenie placenty od maternice, pričom časté krvácanie môže navodiť život ohrozujúci stav.

Ako sa placenta accreta dá liečiť?

Trochu Vás síce sklameme, ale zatiaľ sa ešte nevynašiel žiaden spôsob, ktorý by jednoznačne pomáhal pri týchto komplikáciách. Jediné, čo môžete urobiť po tom, čo Vám diagnostikujú placentu accretu alebo iné stavy ochorenia placenty je len ostať v kľude a odpočívať čo najčastejšie. O ostatné sa už postará tým skúsených odborníkov na špecializovanom oddelení, kde dokážu lepšie monitorovať Váš stav a riešiť prípadne komplikácie.

Ako pokračovať ďalej?

Vaše bábätko príde na tento svet pravdepodobne cisárskym rezom a následne Vám bude chirurgicky odstránená maternica, zatiaľ čo placenta ostáva na svojom mieste aby sa zabránilo zvýšenému krvácaniu. Ak si však budete chcieť maternicu ponechať, porozprávajte sa o tom s Vašim doktorom. Vaše šance na ďalší pôrod sú však veľmi malé.
Pocity, ktoré Vás zaplavia po tom, čo zistíte, že možnosť splodiť ďalšie vlastné bábätko je mizivá môžu byť dosť znepokojujúce. Nezabúdajte však, že onedlho budete v rukách držať svoje prvé vlastné bábätko, ktoré si od Vás vyžiada starostlivosť. Na oplátku Vám však za iste vyčarí úsmev na tvári.