Gestóza v tehotenstve

Tehotenstvo je za normálnych okolnosti bez akýchkoľvek komplikácií. Je to prirodzený proces, kedy rastie v brušku budúcej mamičky nový život a ako taký by nemal vytvárať mamičke ťažkosti. Ako už však vieme, nie stále ide všetko tak, ako by sme očakávali.

Počas tehotenstva je mamička ešte o to viac náchylná na choroby akéhokoľvek druhu, pretože jej imunitný systém teraz pracuje pre dve osoby, namiesto jednej. Môže tak veľmi ľahko dôjsť k situácií, kedy sa z „jednoduchého“ tehotenstva stáva komplikovaná záležitosť.

Počas tehotenstva sú celkom časté určité choroby alebo príznaky späté s tehotenstvom. Patrí tu napríklad zvýšený krvný tlak, alebo vracanie. Súbor týchto častých chorôb sa nazýva gestóza.

Čo je to gestóza

Ako sme už naznačili, pod pojem gestóza spadajú choroby špecifické pre tehotenstvo. Keďže sú tieto choroby spojené výlučne s tehotenstvom, tak po pôrode tieto choroby zmiznú. Gestózy rozdeľujeme na ich ľahšie (včasné) formy, a na formy závažnejšie (neskoré).

Včasná gestóza

Včasná gestóza sa nazýva včasnou, pretože pôsobí primárne v prvé tri mesiace tehotenstva. Včasná gestóza je spojená s komplikáciami vyplývajúcimi so zmenami, ktoré žena počas tehotenstva zažíva. Presná príčina žiaľ zatiaľ nie je známa, no mnohí odborníci sa zhodujú, že včasná gestóza má korene v hormonálnej zmene, ktorá je typická pre tehotné mamičky. Jedná sa tak najmä o hormón hCG (ľudský choriový gonadotropín tvorený placentou), ktorého hladina dosahuje svoj vrchol v 12. týždni tehotenstva. To je aj dôvodom, prečo sa včasná gestóza prejaví najviac práve v 12. týždni. A ako sa teda prejaví?

Medzi najčastejšie príznaky patrí vracanie, žalúdočná nevoľnosť a to najmä v ranných hodinách. Intenzita sa môže líšiť, a preto sa rozdeľuje na Emesis gravidarum a Hypermesis gravidarum.

Emesis gravidarum

Jedná sa o pocit nutkania na zvracanie a pocity nevoľnosti. Prejaví sa približne u dvoch z desiatich žien a to ako aj pri prvorodičkách, tak aj pri mamičkách, ktoré už majú pôrod za sebou.

Hypermesis gravidarum

Jedná sa o závažnejšiu formu emesis gravidarum. Jej výskyt u tehotných mamičiek je menej častý, ako pri jej ľahšej forme. Jedná sa o nepríjemnosť, ktorá spôsobuje zvracanie niekedy aj viac ako 10 krát do dňa. Tehotné ženy často uvádzajú aj zvracanie žalúdočnej šťavy. Dochádza tak teda k nadmernej strate tekutín a dôležitých živín z organizmu matky. Za príčinu sa už nepovažujú len hormonálne zmeny, ale aj psychický stav ženy. V dôsledku veľkej straty tekutín nastáva horúčka, zhoršuje sa funkcia pečene, výsledkom čoho nastáva žlté sfarbenie pokožky. Táto situácia je vážna a vyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici, kedy Vám budú podávané infúzie za účelom doplnenia stratených živín.

Neskorá gestóza

Neskorá gestóza predstavuje ochorenia vážnejšieho charakteru. Používa sa aj označenie EPH-gestóza, čo vychádza z začiatočných písmen jednotlivých príznakov neskorých gestóz.

  • E – edém (opuch)
  • P – proteinúria
  • H – hypertónia

Edém

Jedná sa o nahromadenie vody v tkanivách. Najčastejšie opuchy rozpoznávame na chodidlách. V prípade vzniku edému sa posudzuje jeho závažnosť. Ak edém počas spánku v noci ustúpil, nevyžaduje sa žiadne lekárske vyšetrenie. Ak však je opuch aj naďalej prítomný, alebo sa ešte aj zhorší, návšteva lekára už bude nutná, keďže sa môže jednať o poruchy funkcie obličiek alebo hypertóniu.

Proteinúria

Jedná sa o zisťovanie prítomnosti bielkovín v moči. Ak výsledok potvrdzuje ich prítomnosť, funkcia obličiek je narušená. Obličky totiž pri filtrovaní majú funkciu filtrácie krvi, kedy sa odpadové látky a toxíny dostávajú von z tela. Bielkoviny nepatria medzi odpadové látky, a teda ich prítomnosť v moči značí o nesprávnej funkcii obličiek.

Hypertónia

Hypertónia, alebo jednoduchšie povedané, zvýšený krvný tlak nastáva už pri hodnotách  140/90. Pre matku a aj pre dieťa predstavuje hypertónia určité riziko, pretože so zvýšeným krvným tlakom nastáva stiahnutie ciev, a teda k menšiemu prekrveniu. Medzi najzávažnejšie problémy potom patrí stav nedostatočného prekrvenia placenty. K bábätku sa tak potom nedostávajú požadované výživné látky a môže dôjsť k spomalenému vývinu dieťaťa a v niektorých prípadoch až k potratu. Ak je nedostatočne prekrvený aj mozog matky, môžu vznikať ešte aj závažnejšie choroby, ako je napríklad eklampsia.

Medzi najzávažnejšie, spomedzi neskorých gestóz však patrí pre-eklampsia a eklampsia. Jedná sa o závažné ochorenia, ktoré sa začínajú prejavovať kŕčmi v oblasti brucha a v prípade zhoršenia stavu môže dôjsť až ku kóme. Týmto dvom ochoreniam sme venovali samostatný článok, ktorý si môžete prečítať na týchto odkazoch:

HELLP-syndróm

Jedná sa taktiež o závažné ochorenie, patriace do neskorých gestóz. Objavuje sa väčšinou v poslednom trimestri. Základom HELLP-syndrómu je porucha funkcie pečene. Pri HELLP-syndróme nezažijete vo svojom brušku kŕče ako napr. pri pre-eklampsii alebo eklampsii. Namiesto toho, sa objavuje koma hepaticum („pečeňová kóma“). Medzi hlavné symptómy HELLP-syndrómu patria:

  • hemolýza – rozklad krvi
  • zvýšené hodnoty pečeňových testov
  • nízky počet krvných doštičiek

Za príčinu HELLP-syndrómu sa  považuje nerovnováha dvoch látok, konkrétne tromboxanu A2 a prostaglandínu E2. Práve tieto látky sa starajú o určovanie šírky krvných ciev a o zrážanlivosť krvi. To vedie k cievnym spazmom a intravazálnemu zrážaniu, kedy postihnuté orgány zlyhávajú na svojej funkcii. Najviac postihnutým orgánom je však pečeň. S poruchou funkcie pečene súvisí aj žlté sfarbenie kože.

Medzi ďalšie príznaky HELLP-syndrómu patria:

  • nevoľnosť
  • bolesti v pravej hornej časti brucha
  • zvýšený krvný tlak

Liečba predstavuje zníženie krvného tlaku a čo najrýchlejší pôrod, väčšinou však cisárskym rezom.