Amniocentéza alebo odber plodovej vody je procedúra, pri ktorej vám doktor odoberie malé množstvo plodovej vody z vašej maternice. Množstvo plodovej vody, ktorá je pri tomto úkone odobraná, je približne 30 kubických centimetrov, teda približne 30 mililitrov. Plodová voda je tekutina, ktorá obklopuje vo vašej maternici vaše nenarodené dieťa. Táto voda obsahuje mnoho buniek vášho dieťaťa, preto je možné využiť na rôzne testy, najmä na testy genetických abnormalít. Rovnako sa dá vďaka nej zistiť, či sú pľúca vášho dieťaťa dostatočne silné na to, aby dokázali prežiť mimo maternice.

Pri tejto procedúre sa používa dlhá, tenká ihla, ktorou vám doktor odoberie malé množstvo plodovej vody. Následne je táto voda analyzovaná laboratórnym technikom, ktorý zisťuje, či dieťa netrpí genetickými poruchami ako Downov syndróm, rázštep chrbtice alebo cystická fibróza.

Výsledky testu môžu výrazne ovplyvniť to, či chce žena pokračovať vo svojom tehotenstve. Tento test vám môže totiž povedať aj to, či je vôbec dieťa dostatočne zrelé na to, aby mohlo byť porodené. Rovnako dokáže pomôcť diagnostikovať určité problémy, ktoré sa pri správnom a včasnom podchytení môžu vyriešiť a zabrániť tak vopred napríklad aj komplikáciam pri pôrode.

Prečo potrebujete amniocentézu

Najčastejším dôvodom, prečo môžete potrebovať amniocentézu, je fakt, že pri bežnej gynekologickej prehliadke spozoruje doktor na ultrazvuku neurčitý problém, ktorý si týmto testom overí. Amniocentéza sa tiež často využíva v prípade, že už máte jedno dieťa postihnuté genetickou poruchou alebo dieťa s vážnou abnormalitou v mozgu alebo v mieche. V takýchto prípadoch sa využíva amniocentéza na to, aby sa zistilo, či nenarodené dieťa nebude trpieť podobnými problémami.

Ak máte viac ako 35 rokov, je zvýšené riziko, že vaše dieťa bude trpieť chromozómovými abnormalitami, ako napr. spomínaný Downov syndróm. Amniocentéza dokáže tieto abnormality identifikovať. Odber plodovej vody sa tiež využíva v prípadoch, keď vy alebo váš partner trpíte genetickými poruchami, ako je napríklad cystická fibróza. Vtedy sa cez túto procedúru zisťuje, či ste preniesli túto poruchu aj na vaše nenarodené dieťa.

Amniocentéza sa však využíva napríklad aj pri predčasných pôrodoch. Niekedy je potrebné pôrod jednoducho vyvolať skôr a vtedy sa cez amniocentézu zisťuje, či sú pľúca vášho nenarodeného dieťaťa vyvinuté dostatočne na to, aby prežilo svet mimo maternice.

Amniocentézu vykonáva doktor aj vtedy, keď má podozrenie na to, že vaše nenarodené dieťa môže mať infekciu alebo anémiu. Váš doktor môže odber plodovej vody vykonať aj vtedy, ak má podozrenie na infekciu maternice. Ak je to z akéhokoľvek dôvodu nutné, odber plodovej vody sa môže prirodzene využiť aj jednoducho na zníženie množstva plodovej vody. Nie je to časté, no ani nezriedkavé.

Ako prebieha amniocentéza

Tento test prebieha veľmi rýchlo, takže sa nemusíte báť pobytu v nemocnici. Doktor najskôr zrealizuje ultrazvuk, aby určil presnú polohu dieťaťa vo vašej maternici. Ultrazvuk je neinvazívna procedúra, ktorá využíva zvukové vlny s vysokou frekvenciou, čím vyvoláva obraz nenarodeného dieťaťa. Váš mechúr musí byť pri ultrazvuku plný, preto je potrebné piť pred ultrazvukom dostatok tekutín.

Po ultrazvuku môže doktor aplikovať na oblasť vášho brucha prostriedky na znecitlivenie. Vďaka ultrazvuku doktor pozná presnú polohu dieťaťa, preto presne vie, kam môže s ihlou zasiahnuť. Následne teda ihla preniká cez vaše brucho až do maternice, z ktorej odoberá malé množstvo plodovej vody. Celá táto procedúra zvyčajne zaberie nanajvýš dve minúty.

Plodová voda je následne odoslaná na genetické testy, ktorých výsledky sú bežne dostupné za niekoľko dní. Výsledky testov, ktoré vyhodnocujú schopnosť pľúc vášho dieťaťa prežiť vo svete, sú dostupné aj rýchlejšie, bežne už za niekoľko hodín.

Riziká spojené s vykonaním amniocentézy

Amniocentéza sa zvyčajne vykonáva medzi 16 a 20. týždňom tehotenstva teda počas vášho druhého trimestra. Komplikácií, ktoré môžu nastať, je hneď niekoľko:

  • Riziko potratu pri odbere plodovej vody je 0,6 percent, ak sa vykonáva počas druhého trimestra. Čím neskôr je procedúra vykonaná, tým sa riziko jemne zvyšuje.
  • Niektoré ženy môžu po tejto procedúre trápiť kŕče.
  • Niektoré ženy môžu mať jemné vaginálne krvácanie, nie je sa však čoho obávať.
  • Zriedkavo môže spôsobiť odber plodovej vody únik plodovej vody z tela.
  • Ďalšou zriedkavou komplikáciou môže byť infekcia maternice.
  • Ak máte infekčné ochorenie ako napr. hepatitída typu C alebo HIV, pri odbere plodovej vody sa teoreticky môže táto infekcia preniesť na vaše nenarodené dieťa.

Veľmi zriedka sa môže stať, že počas vykonania tohto testu sa niektoré z krvných buniek vášho dieťaťa dostanú do vášho krvného obehu. To je dôležité vedieť, pretože v krvi sa môže nachádzať typ bielkoviny zvaný „Rh factor“. Ak túto bielkovinu v tele máte, vaša krv je Rh-pozitívna. Ak túto bielkovinu v tele nemáte, vaša krv je Rh-negatívna.

Problém je, že vy aj vaše dieťa môžete mať v tomto ohľade odlišnú krv. Ak je to váš prípad a vaša krv sa zmieša s krvou vášho dieťaťa, vaše telo zareaguje, ako keby bolo na krv vášho dieťaťa alergické. Ak sa to stane, doktor vám dá liek zvaný RhoGAM. Tento liek zabráni vášmu telu produkovať látky, ktoré by mohli napadnúť krvné bunky vášho dieťaťa.

Čo znamenajú výsledky testov?

Ak sú výsledky vašich testov po amniocentéze normálne, vaše dieťa nemá s najväčšou pravdepodobnosťou žiadnu genetickú alebo chromozomálnu poruchu. Pri amniocentéze v neskorších fázach vám normálne výsledky testov potvrdia, že vaše dieťa je pripravené prísť na svet a s najvyššou pravdepodobnosťou pôrod prežiť.

Abnormálne výsledky naopak môžu znamenať, že má vaše dieťa určitý genetický problém alebo vážny defekt. Tieto výsledky je nutné prekonzultovať s doktorom a vašim partnerom, aby vám prípadne pomohli urobiť rozhodnutie, či je vhodné alebo nie v tehotenstve pokračovať. JE to pre rodičov extrémne náročná situácia, takže sa neváhajte pre podporu obrátiť na svojich blízkych, na podpornú skupinu, ale aj na doktora, ktorý sa s takýmito prípadmi stretáva častejšie.